Πληροφορίες Συμμετοχής
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 301, ΠΑΙΑΝΙΑ-ΜΕC ΑΘΗΝΑ

Αγαπητοί εκθέτες,

Με το παρόν έντυπο, σας ενημερώνουμε για τις extra παροχές, καθώς για τα στοιχεία δομής και εξοπλισμού τα οποία είναι στην διάθεσή σας.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των δελτίων παραγγελίας, με σκοπό την άμεση και προγραμματισμένη εξυπηρέτησή σας στο χώρο της έκθεσης. Στην περίπτωση αποστολής του δελτίου και κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού η παράδοση του περιπτέρου πραγματοποιείται ολοκληρωμένη. Στην περίπτωση αποστολής μόνο του δελτίου παραγγελίας, με την άφιξη σας στον εκθεσιακό χώρο και την εξόφληση του, παραδίδουμε τον εξοπλισμό στο χώρο του περιπτέρου σας. Στην περίπτωση που κατά την οποία δεν αποστείλετε fax, εξυπηρετήστε από την παρακαταθήκη εξοπλισμού με σειρά προτεραιότητας, χωρίς να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επάρκεια όλων των αντικειμένων.

Παρακαλούμε για την συνεργασία σας με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή τόσο της προετοιμασίας, όσο και της λειτουργίας της έκθεσης.
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία η διευκρίνιση.

Ευχαριστώ,
Για την EXPOSYSTEM SA


Ιζαμπέλα Κουχ
Υπεύθυνη Γραφείου MEC


Εκτύπωση στις 26/05/2022
Από την ιστοσελίδα elec-tec.gr | 3η διεθνής έκθεση ηλεκτρολογικού υλικού elec-tec 2020 | ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2020 elec-tec.gr | elec tec | electec |
www.elec-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=10&export=html?textID=10&export=html