Κατηγορίες Εκθετών


    1. Ηλεκτρολογικού
    2. Φωτιστικού
    3. Τηλεπικοινωνιακού και Hλεκτρονικού υλικού
    4. Συστημάτων αυτοματισμού Ασφαλείας και Eλέγχου

Εκτύπωση στις 24/05/2019
Από την ιστοσελίδα elec-tec.gr | 3η διεθνής έκθεση ηλεκτρολογικού υλικού elec-tec 2020 | ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2020 elec-tec.gr | elec tec | electec |
www.elec-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=8&export=html