Εντυπωσιακό το ενδιαφέρον των εταιρειών για συμμετοχή τους στην έκθεση

30/12/2015Εκτύπωση στις 21/03/2018
Από την ιστοσελίδα elec-tec.gr | 2ης διεθνής έκθεση ηλεκτρολογικού υλικού elec-tec | ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016 elec-tec.gr | elec tec | electec |
www.elec-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=31&export=html