Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC MATERIALS


•Αναγγελτήρες / Buzzers
•Βιομηχανικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Industrial electronic accessories
•Δορυφορικοί δέκτες / Satelite receivers
•Εικονοτηλέφωνα / Screen phones
•Ενισχυτές κεραιών / Antenna amplifiers
•Ενισχυτές κεραιών TV
TV-antenna accessories
•Εξοπλισμός οπτικών ινών
Fiber optic accessories
•Ηλεκτρονικά κουδούνια / Electronic buzzers
•Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Electronic materials
•Θυροτηλεοράσεις/ Intercom system screens
•Θυροτηλέφωνα
Intercom system telephones
•Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων
Printed circuits
•Κεραίες TV & Ηλεκτρονικών συστημάτων
TV aerials and electronic systems
•Κεραίες δορυφορικές / Satelite antennas
•Κινητής τηλεφωνίας εξοπλισμός
Accessories for mobile telecommunications
•Κινητής τηλεφωνίας συσκευές
Mobile phones
•Κλειστά κυκλώματα TV & Video
C.C. TV & Video
•Κουτιά ηλεκτρονικών κατασκευών
Cases for electronic devices
•Μείκτες κεραιών / Antennas mixers
•Μικροκυματικές ζεύξεις / Microwave links
•Οθόνες αφής / Touch screens
•Πρίζες κεραιών / TV sockets & plugs
•Συστήματα & Υλικά δικτύων Η/Υ
PC network systems and materials
•Συστήματα διανομής ραδιοτηλεοπτικού σήματος / Radio - TV signal distribution systems


Εκτύπωση στις 20/10/2021
Από την ιστοσελίδα elec-tec.gr | 3η διεθνής έκθεση ηλεκτρολογικού υλικού elec-tec 2020 | ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2020 elec-tec.gr | elec tec | electec |
www.elec-tec.gr/el/sx_PrintPage.asp?textID=29